Voor KEPA is met name het programma Cultuur aan de Basis relevant.

Cultuur aan de basis
De provincie Overijssel biedt gemeenten de mogelijkheid een bedrag aan te vragen voor cultuureducatie in het primair onderwijs. Een deel van de subsidie mag rechtstreeks gebruikt worden voor het activiteitenprogramma (workshops, voorstellingen e.d.). De overige middelen zijn bedoeld voor deskundigheidsbevordering, advies en netwerken. Daarnaast doet de provincie mee aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit, waarvoor afspraken zijn gemaakt met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Dit programma richt zich op de verbetering van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs in Overijssel.

De gemeente Almelo heeft t.b.v. KEPA een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie.