Het Kunst Educatie Platform Almelo (KEPA) organiseert en coördineert cultuureducatieactiviteiten voor het primair onderwijs in de gemeente Almelo.

Kinderen maken kennis met kunst en cultuur en daarmee met hun eigen mogelijkheden op dit gebied (zie Cultuureducatie in de gemeente Almelo).

KEPA ondersteunt de cultuureducatie van het primair onderwijs in de gemeente Almelo door:

  • aanbieden, organiseren en evalueren van een aanbod voor cultuureducatie. Er is aandacht voor de ervaringsvormen:
       -   receptief (kunstbezoek zoals voorstellingen en exposities)
       -   actief (zelf doen)
       -   reflectief (kunst beschouwen en bestuderen)
  • coördinatie en ondersteuning bij de uitvoering van de cultuureducatie
  • schoolgerichte begeleiding en advisering

Verder zorgen we met de cultuureducatie-instellingen voor onderlinge afstemming, spannen we ons in om de benodigde middelen te verwerven en volgen we de actuele ontwikkelingen op de voet o.a. door het bezoeken van regionale/provinciale en landelijke bijeenkomsten.

Hoe werkt KEPA?

Alle scholen voor primair onderwijs in de gemeente Almelo kunnen gebruik maken van het cultuureducatieaanbod. Voor de financiering stellen de gemeente Almelo en de provincie Overijssel subsidies beschikbaar. De scholen dragen tevens zelf bij door middel van de bundeling cultuurgelden (zie Financiering KEPA).

We onderscheiden vast aanbod en vrij aanbod. De scholen die deelnemen aan de bundeling cultuurgelden kunnen alle kinderen kosteloos opgeven voor één onderdeel uit het vaste aanbod. Daarnaast ontvangt iedere school een budget (op papier) dat te besteden is voor het vrije aanbod. Eventuele overschrijding van dit budget komt voor rekening van de school.

Omdat KEPA de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk wil inzetten zijn uw inschrijvingen niet vrijblijvend. Scholen die gebruik maken van het KEPA-aanbod gaan akkoord met het Reglement inschrijvingen KEPA.