KEPA Actief

‘Activiteitenplan cultuureducatie schooljaar tot en met 2021-2024 gemeente Almelo’.

 

In Almelo is sinds 2000 sprake van een structureel cultuureducatiebeleid voor de basisscholen. In KEPA Actief breiden we deze doelgroep uit met het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Het is de leidraad voor de cultuureducatie in Almelo, Aadorp en Bornerbroek en sluit aan bij ontwikkelingen in het onderwijs, de Stadsvisie Cultuur van de gemeente Almelo en het cultuureducatiebeleid van de Provincie Overijssel, vastgelegd in de nota ‘Cultuur in de schijnwerpers’.

 

In KEPA Actief wordt beschreven:

-       grondslag en visie

-       doelstellingen en uitgangspunten

-       concreet activiteitenplan

https://www.kepa-almelo.nl/assets/Kepa-actief-2021-2024.pdf

Een nieuw KEPA Actief is in voorbereiding.