KEPA (Kunst Educatie Platform Almelo)
email: marlou.lammersen@kaliberkunstenschool.nl

Contactgegevens organiserende cultuureducatie-instellingen

Voor vragen over cultuureducatieactiviteiten uit het aanbod kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met de organiserende instelling. Bij de omschrijving van een activiteit staat rechts onder een blauwe rechthoek waaruit op te maken is wie de organisator is. Hieronder een overzicht.

Adviseur Sector Samenleving Gemeente Almelo
                       Mirjam ten Voorde
email:            m.tenvoorde@almelo.nl

Bibliotheek Almelo    
                       Ellen Lamberts, 
email:            elamberts@bibliotheekalmelo.n
telefoon       0546822005
homepage:  www.bibliotheekalmelo.nl

Theater Hof 88
                       Joris Kemps
email:            j.kemps@hof88.nl
telefoon       0546850338
homepage:  www.hof88.nl

Kaliber Kunstenschool
                      Marlou Lammersen
email:          marlou.lammersen@kaliberkunstenschool.nl
telefoon:      0884868700
homepage: www.kaliberkunstenschool.nl

Tetem
                   
Paula Hulleman
email:          paula@tetem.nl
telefoon:     053 2005653
homepage: tetem.nl  

Bovenschools cultuurcoördinator

                    Petra Middag
email         : Petra.Middag@kaliberkunstenschool.nl
telefoon    : 0642638638