Het KEPA is voor de gemeente Almelo een belangrijke partner bij de uitvoering van het cultuureducatiebeleid voor het primair  onderwijs.

In het bestuur van KEPA zitten vertegenwoordigers van de scholen, de Almelose culturele instellingen en de gemeente. Hierdoor kunnen beleid, vraag (de scholen) en aanbod (cultuurinstellingen) goed op elkaar afgestemd worden. De concrete uitvoering ligt hoofdzakelijk bij de vier instellingen.

Leden Kunst Educatie Platform Almelo

Onderwijs

Viadere (Openb. en Prot. christelijk)
Bianca de Koning, directeur De Heemde
0546-539459
directie@deheemde.nl


Varietas Rooms Katholiek Onderwijs

Myriam Weersink, directeur Sint Egbertus
0546-815056
egbertus@varietas.nl

Culturele instellingen

Bibliotheek Almelo

Ellen Lamberts
PR functionaris en KEPA
Het Baken 3
7607 AA Almelo
(0546) 822005
elamberts@bibliotheekalmelo.nl

Theater Hof 88

Joris Kemps
directeur-bestuurder Hof88/bibliotheek Almelo
Elisabethhof 4
7607 ZD Almelo
(0546) 850338
j.kemps@hof88.nl

Kaliber Kunstenschool

Marlou Lammersen
zakelijk adviseur
Willem Wilminkplein 1
7511 PG Enschede
088-4868700
marlou.lammersen@kaliberkunstenschool.nl

Tetem
Paula Hulleman
Senior programmamedewerker Platform en Educatie
Stroinksbleekweg 16
7523ZL Enschede
telefoon:053-2005653
paula@tetem.nl

Bovenschools Cultuur Coördinator
Petra Middag
Petra.Middag@kaliberkunstenschool.nl
0642638638

Gemeente Almelo

Mirjam ten Voorde
Beleidsadviseur Team Advies
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
0546-541742
m.tenvoorde@almelo.nl


Rijnbrink

Vera Martens
Adviseur Cultuuredeucatie
088-1970300
vera.martens@rijnbrink.nl


Beheer website
Gerrit Hemeltjen
0742663200 
hemeltjen16@kpnmail.nl