Subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit weer open!

17-04-2018

Vanaf 1 april tot en met 1 juni kunnen scholen en cultuuraanbieders uit Overijssel weer een aanvraag indienen voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor schooljaar 2018 - 2019.
Doel van de regeling is het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het Primair Onderwijs door

  • duurzame verankering van kwalitatief goede cultuureducatie door samenwerking tussen primair onderwijs en culturele omgeving
  • verdiepen van cultuureducatie op scholen, die ook in 2013 - 2016 deelnamen aan de regeling
  • vergroten van het aantal deelnemende scholen

 Voor vragen kun je terecht bij Erika Bijlsma: e.bijlsma@kaliberkunstenschool.nl  tel. 0624715947
Zie ook de volgende website:  www.cultuureducatiemetkwaliteit.nl