Facturen vrij aanbod

21-10-2019

Facturen voor het vrije aanbod

Vanaf heden stuurt KEPA de facturen naar de besturen van de scholen.
In het verleden werden ook facturen naar de scholen verzonden en dat is,
om verwarring te voorkomen, nu veranderd.